Jeugd en Kindertherapie in Ede

Emotionele problemen – wat gaat er om in mijn kind?

Jeugd en Kindertherapie is erop gericht om ouders te begeleiden bij lastige vragen omtrent de opvoeding van hun kinderen en om ze te helpen bij het aanpakken van emotionele problemen waar hun kinderen mee zitten. Bij emotionele problemen moet je denken aan angsten, fobieën, dwang en bijvoorbeeld verlegenheid.

Soms is het moeilijk om hulp van buitenaf te vragen, want ‘stelt je kind zich niet gewoon heel erg aan?’ Ik kan je daar het volgende over zeggen: nee. In bijna alle gevallen hebben de ouders het op intuïtie bij het rechte eind. Een heel enkele keer blijkt er geen sprake van een emotioneel probleem te zijn – ik dank die ouders voor hun alertheid en de wijsheid niet altijd alles alleen te willen doen en weten.’ Bij twijfel: neem even contact op.

Zeker bij emotionele klachten, vragen en problemen kun je als ouder wel wat hulp gebruiken. Het maakt namelijk een wereld van verschil hoe je je kind precies benadert, wat je wel en niet zegt en hoe je op bepaalde signalen reageert.

Ik werk niet met kind en jeugd maar dit is wel mogelijk bij mijn collega van Psyned in Renkum: Margreeth van den Toorn

Ontwikkelingsproblemen – gewone dingen kosten zo veel moeite

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Het is helemaal niet erg als je kind wat later dan het landelijk gemiddelde zindelijk is, of even niet helemaal mee kan in het leeronderwerp op school. Je zult er als ouder ook niet van wakker liggen als die normale ontwikkelingen een beetje schommelen.

Je merkt vanzelf wanneer het echt een probleem wordt. Dan ga je er namelijk wél van wakker liggen. Soms gaat zo’n probleem vanzelf weer over. Toch adviseer ik je niet daarop te wachten. Om twee redenen:

Ten eerste omdat jullie als gezin en ieder voor zich niets geleerd hebben van de problemen. Mocht het dus nog een keer gebeuren, dan weet je niet meteen hoe je dat aanpakt. Dat is nou precies is wat jullie bij mij kunnen leren.

Ten tweede heb je een kans gemist om je kind fundamenteel beter te leren kennen en begrijpen. Omdat een problematische ontwikkeling in veel gevallen een signaal voor andere zaken die zich dieper in je kind afspelen, is dit meteen ook een mogelijkheid om die kant van je kind te leren kennen.

Gedragsproblemen – geen grip op gedrag

Bij gedragsproblemen moet je denken aan agressief gedrag, woedeaanvallen, pestproblemen, sociale problemen, liegen, stelen of dat je kind zich erg terugtrekt.

Het is lastig als ouder om gedragsproblemen te herkennen, laat staan te erkennen. Veel kinderen hebben wel eens woedeaanvallen, of liegen of pikken wel eens. Daarom heet het ook ‘opvoeden’, ze moeten het nog allemaal leren, en dat gaat met vallen en opstaan.

De meeste ouders met een kind met gedragsproblemen weten het wel. Misschien kun je het niet concreet onder woorden brengen, misschien vind je het lastig om te erkennen. Maar het voelt te vaak alsof je totaal geen grip hebt op het gedrag van je kind. En je krijgt ook veel signalen van buitenaf dat niet alles even goed gaat.

Neem contact met ons op

Toch kan het nodig zijn om naast ouderbegeleiding ook de jongere een eigen behandeling aan te bieden. Herken je jezelf en heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag? Bel dan voor een afspraak of stuur even een mailtje naar Kinderpsycholoog Ede.